Cantuscommissie

Remco Boere, Amber van Elburg, Frank Hemme, Thomas Kaper, Jesper Kussendrager

Aan allen die dit lezen, saluut!

 

Waarde aspirant-lid der Corona,

U heeft heden het genoegen om kennis te maken met de eerste cantuscommissie der Drienerloose Schaatsvereeniging de Skeuvel. Op deze hoogmis van onze mooie studentenschaatsvereniging zult u zich kunnen vermaken met het aanheffen van traditionele liederen en het nuttigen van het goudgele gerstenat uit onze eigen kleine, lokale brouwerij. De organisatie van dit samenzijn rust in de ervaren handen van de volgende hooggeëerde leden:

 

Praeses: De heer Kussendrager

Ab Actis: Mejuffrouw Van Elburg

Questor: De heer Boere

Assessor: De heer Hemme

Assessor: De heer Kaper

 

Zij zullen in aanloop naar dit zang- en drankfestijn zorg dragen voor het acquireren van een locatie, het opstellen van een codex en het engageren van een Senaat, zodat de cantus ordelijk kan verlopen. Mocht in u reeds een ononderdrukbaar verlangen zijn opgekomen om contact te zoeken met genoemde commissie nodigen wij u van harte uit om ons aan te schrijven. Hoewel wij correspondentie van hoge kwaliteit prefereren in de vorm van briefpost, zullen wij het u vergeven als u ons via de elektronische weg wilt bereiken. U kunt dit dan richten aan het adres cantus@skeuvel.nl.


Voordat wij kunnen aanvangen met de Cantus is het essentieel dat u bekend raakt met de historie van de canti. Wij beginnen met een van de basiselementen van de Cantus: het nuttigen van een eenheid pils in zeven seconden. Hoewel u het woord van de CantusCie natuurlijk altijd onverminderd en uitsluitend voor waar aanneemt, en u zich dus niet afvraagt waar deze zeven seconden vandaan komen, leggen wij het u bij dezen eenmaal uit: Net zoals u geen bier in eenvoud kunt bestellen, is het adten van een glas in één seconde niet mogelijk. Twee bier is geen bier, dus het verorberen in die tijdspanne geeft ook maar half plezier. Net zoals bij de heilige drieeenheid is het getal drie voor de Corona van grote betekenis: de Senaat bestaat uit drie personen, aan uw water zijn drie essentiële ingrediënten toegevoegd om hiervan pilsner te maken en  na de Salamender spuit u op het commando van drie. Het adten in drie seconden is echter voorbehouden aan een select gezelschap. Mocht u tot dit gezelschap behoren verheugen wij ons erop van u te horen. De Cantus is een gebeurtenis die u de gelegenheid biedt om het samenzijn van de Corona te vieren. Zoals u kunt lezen is het getal vier dus al gereserveerd. U zult nu waarschijnlijk in spanning afwachten welk getal wel de spreekwoordelijke gulden ratio is voor het nuttigen van het goudgele gerstenat. Misschien bent u verbaasd dat ik u nu vertel dat dit traditioneel in vijf seconden geschiedde. Een bijzonder gewaardeerd lid van de Corona heeft dit echter verward met een vijver, waardoor hij zich tegoed deed aan een verkeerde drank. Om deze verwarring in de toekomst te voorkomen is de adttijd destijds met twee seconden vermeerderd, om de Corona tot een veilige afstand te distantiëren van het vijverdebacle. 


Aldus opgemaakt op de twintigste dag van de negende maand van het jaar tweeduizendenennegentien verblijven wij,

 

Ad Cantum Magna!

 

Wielercommissie zegt op 25-02-20:

Attentie wielrenners!
Morgen is het Wielerwoensdag en opent de inschrijving voor de Ardennen! ...

> Meer