Meerjarenvisiecommissie

Laura van Ginkel, Frank Hemme, Sybe van Hijum, Michael Kamermans, Nicolle van Rijswijk, Pascalle Verlaan

De meerjarenvisiecommissie is belast met het opstellen van een missie en visie voor Skeuvel, en het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren. Ze maken hiervoor gebruik van input van de vereniging, o.a. door middel van enquĂȘte(s) en inspraakavonden.

De Egelbescherming zegt op 19-03-19:

Tijdens de afgelopen winterse perioden hebben de egels zich begeven in een zeer diepe slaap, waar menig ...

> Meer